/contact

Rundfunk är musikmagasinet med

enbart kvinnliga artister, då kvinnor

är underrepresenterade inom musikbranschen. Skoluppdraget

var att skapa ett valfritt magasin

där enbart ett typsnitt fick användas. Jag använde mig av typsnittet Futura. Layouten följer samma horisont på ett kraftfullt sätt för att förstärka det politiska budskapet.

 

190 x 250 mm

Malmö högskola, 2015

© 2016 Petra Hassler All Rights Reserved.