/contact

Magasinet Skåne gav oss i uppdrag att ge förslag på en redesign av deras magasin. Min arbetsgrupp gav Magasinet Skåne en ny, mer uppdaterad logotyp och skalade

ner designen för en fräschare look, utan att för den sakens skull ta bort magasinets identitet. Vi jobbade

efter ledordet "enhetlighet".

 

Malmö Högskola, 2014

© 2016 Petra Hassler All Rights Reserved.